O nás


Shš Golem předvádí svá představení z různých historických období jako například z antiky, gotiky a období třicetileté války. Dále také zajišťujeme program, organizaci a choreografii na městských a historických slavnostech. Součástí programové nabídky jsou i večerní ohňová představení a show. V našich představeních nabízíme akční podívanou plnou šermířských, bojových, kaskaderských i tanečních prvků a vše je podbarveno podmanivou hudbou. Shš Golem se zúčastnila i několika filmových a divadelních  projektů například pohádka O perlové panně, historický seriál ZDF Barbarská tažení Evropou, Činoherní studio Ústí nad Labem Jindřich VI., reklama pro Norskou TV a další. Největším poděkováním a odměnou je vždy pro skupinu Golem potlesk spokojených diváků.

Trochu historie

Skupina historického šermu GOLEM vznikla v září roku 1984.  Za celou dobu existence prošla skupinou Golem řada lidí, kteří se nesmazatelně zapsali do historie tohoto souboru a zasloužili se svým dílem o to, že i dnes může Golem předvádět svá představení před diváky v Čechách ale i v zahraničí. V roce 1991 zahájila skupina GOLEM novou éru své činnosti a mimo své běžně předváděné programy z různých historických období, zajišťuje program na historických slavnostech, ohnivá noční show i ohňostroje. Při tvorbě těchto programů a pořadů spolupracuje GOLEM s celou řadou profesionálních umělců ze všech možných oborů umělecké činnosti (hudebníci, tanečnice, kejklíři a další). Od roku 1995 vystupuje skupina historického šermu GOLEM i v zahraničí například Německo, Rakousko, Maďarsko a další.


Při svých zahraničních angažmá spolupracuje GOLEM velmi úzce se skupinou historických tanců AUGUSTA HISTORICA z Augsburku v Bavorsku.


Členové SHŠ GOLEM se řídí heslem „SEMPER HONOS NOMENQU TUUM LAUDESQUE MANEBUNT" (Navždy zůstane tvá čest, jméno a zásluhy). A toto heslo předznamenává profesionální přístup každého člena při všech produkcích v Čechách, na Moravě i ve Slezku, jakož i za hranicemi naší vlasti